Как да станете наш клиент?

Условия за записване


1. Резервация може да се направи чрез попълване на резервационната бланка ( Запитване / Резервация ) в нашия сайт или да заявите желанието си за включване в някое от пътуванията ни по телефона. В тези случаи, така направената от Вас резервация се пази до 2 работни дни, след което трябва да бъде потвърдена, чрез заплащане на депозит.

Единствено информацията, предоставена в нашия офис е актуална към конкретния момент! Съдържанието на интернет-страницата подлежи на корекции и е предимно с рекламна цел!

2. Резервацията Ви се счита за окончателна само след заплащане на депозит в размер на 30 % на човек за всички пътувания. Останалата сума в размер на 70 % се заплаща минимум 7 работни дни преди датата на отпътуване.

3. Заплащането на депозит става в брой в офиса ни или по банков път.

4. Едновременно със заплащането на депозит за Вашето пътуване е необходимо да сключим Договор за организирано туристическо пътуване в два екземпляра, единият, от които остава за Вас.

5. В срок от 7 работни дни преди началото на пътуването е необходимо Вие или упълномощено от Вас лице да посети нашия офис, в който е сключен договора, за да му бъде предоставена подробна информация относно пътуването, да бъде извършено окончателното плащане и да получите Вашите документи, освен ако предварително не сме се уговорили за друг вариант.

6. Всички останали условия и обстоятелства, свързани с Вашето пътуване, както и сроковете и неустойките при анулация, можете да прочетете в Договора за организирано туристическо пътуване.

Reserve your trip to - "Как да станете наш клиент?" - Book Now and Pay Later